REIGN #17

 

Edward Ian Anderson
Illaria Veltri degli Ansari

 

Their Majesties Edward and llaria
Reign #16  AS-XXI (21)
May 31, 1986 – Nov 22, 1986

HERE

 

 

 

 

 

PROGRESS

PROGRESS